Dr. Nemere Zoltán Óvoda               

Bokod

Bokod
 
Menü
 
Maci csoport
 
Virág csoport
 
Pillangó csoport
 
Süni csoport
 
Alapítvány
 
Baba-mama
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Aktuális

    "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!"         

             

   Szeretettel köszöntjük Óvodánk weboldalán!  

 


Közlemény

Tisztelt Látogatók! 

Az óvoda honlapján megjelenő -  gyermekeket ábrázoló - képek közzététele más online felületen, közösségi oldalon  (Házirendünk értelmében) nem megengedett! 

Kérjük és köszönjük ennek betartását! 


Bölcsődei jelentkezés a 2020/2021. nevelési évre


​Tisztelt Szülők!

A Bokod Község Önkormányzata fenntartásában működő Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde biztosítja az ellátási területén élő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását. 
A bölcsődei ellátásra,
 valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § - 43. §-i az irányadók. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.

A jelentkezés időpontja:

2020. október 15. csütörtök, és október 16. péntek, 8-12 óra között  személyesen, vagy személyes találkozás nélkül  - online módon. Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus járvány miatt előzetes bejelentkezés alapján várjuk az igénylő szülők egyikét!

Kérem, hogy időpont egyeztetés miatt az 580-025 telefonszámon keressék az intézmény vezetőjét, akivel egyeztetik a személyes jelentkezés konkrét időpontját.. Az óvoda előterében kerül sor (bejárat) a jelentkezésre, kérem, hogy az épületbe lépés előtt használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt, és szabályszerűen viseljék a maszkot!
 

 

A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumentumok

  1. Bölcsődei felvételi kérelem adatlap, (ITT letölthető, kérem, kitöltve hozzák magukkal)!
  2. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi azonosító).
  3. Lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) – gyermek és szülő(k) részéről.
  4. A gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó kártyát (Taj kártya)
  5. A szülő személyi azonosító igazolványát.
  6. Munkáltatói igazolás (amennyiben a szülő már rendelkezik ilyen dokumentummal).
  7. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő bölcsődei való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.
  8. Gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozatot.
  9. Jegyzői határozatot- a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet igazolására.
  10. Egyéb releváns dokumentumok, igazolások.

A beiratkozásra a gyermeket a szülőnek nem szükséges magával hoznia. 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása NEM a jelentkezések sorrendjében történik!                                

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. §

(1) bekezdése alapján: "a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni”. 


(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani:
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni."


A Gyvt. 43. § (3) bekezdése szerint a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:
"a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket."


A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 36. § szerint "a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is."
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a fenti jogszabály alapján a szülő munkavégzésére tekintettel kért bölcsődei elhelyezés esetében a bölcsődei beszoktatás csak a munkáltatói igazolás/munkáltatói szándéknyilatkozat bemutatása után  kezdhető meg!


A benyújtási határidő után beérkező kérelmeket a felvételi döntés után rendelkezésre álló szabad férőhelyek függvényében tudjuk elbírálni.
​Amennyiben a szülő 2021. januártól kéri a bölcsődei felvételt, akkor a jelentkezést várólistára tudjuk fogadni, és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról írásban vagy telefonon értesítjük.A bölcsődei felvételi kérelmek elbírálásáról 2020. október 22-ig e-mailben küldünk értesítést. Ha nem tudnak e-mailt küldeni/fogadni, kérjük, a fentebb jelölt telefonos elérhetőségen jelezzék részünkre.

 

 

Bokod, 2020. október 9.

 

Markó Györgyi

intézményvezető

  

  

A Pavilon-ünnepségen készült képek megtekinthetők a képtárban 


Apák napja

 

Június harmadik vasárnapja apák napja. Ehhez gyűjtöttünk most néhány érdekességet, ötletet számotokra. Fogadjátok szeretettel! :) 
 
https://padlet.com/siridori00/apaknapja
 
  

Maci csoport: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=26811133&gid=2998867

          Interaktív oldal mellékletekkel, felolvasott mesékkel, versekkel, dalokkal: https://padlet.com/siridori00/ittavegefusselvele    jelszó: macisok

Virágos csoport://bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=26802656&gid=2998868

Pillangó csoport: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=37368264&gid=2998870

Süni csoport:  //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=37368266&gid=2998869

 

MACI csoport: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=26811133&gid=2998701
                      interaktív oldal: https://padlet.com/siridori00/fecskegolya     jelszó: macisok


VIRÁGOS csoport: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=26802656&gid=2998702


PILLANGÓ csoport: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=37368264&gid=2998703


SÜNI csoport: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=37368266&gid=2998704

 

 Az 1/2020. (III.16.) határozatszámú polgármesteri határozat itt és itt  érhető el!  

MACI csoport://bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=26811133&gid=2998568
                      interaktív oldal: https://padlet.com/siridori00/anyaknapja     jelszó: macisok


VIRÁGOS csoport: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=26802656&gid=2998567


PILLANGÓ csoport: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=37368264&gid=2998569


SÜNI csoport: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=37368266&gid=2998570RAJZPÁLYÁZAT!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉSI LAP: //bokodiovi.gportal.hu/portal/bokodiovi/upload/562413_1587798479_04067.pdf

 

  

A tervezetek elérhetők az alábbi linkeken: 

MACI csoport:  //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=26811133&gid=2998330

                                  A tervezethez egy online oldal is készült, mely itt érhető el:    http:// https://padlet.com/siridori00/foldnapja_oviolimpia        Jelszó a tervezetben! :) 

VIRÁG csoport: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=26802656&gid=2998327

PILLANGÓ csoport: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=37368264&gid=2998328

SÜNI csoport: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=37368266&gid=2998329


 


 

AKI ÉRINTETT, DE NEM KAPTA MEG A KÉRDŐÍVET, AZ JELEZZEN AZ ÓVODA FACEBOOK OLDALÁN, VAGY  ÍRJON E-MAILT AZ

ovoda@bokod.hu  címre!


 

 

MACIS csoport://bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=26811133&gid=2998212

A tematikus tervhez egy online felület is készült. Ez itt érhető el: https://padlet.com/siridori00/wx9t5w3pl7fs  Jelszó a tervezetben :) 

VIRÁGOS csoport://bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=26802656&gid=2998213

PILLANGÓ csoport: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=37368264&gid=2998214

SÜNI csoport: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=37368266&gid=2998215


 

BEIRATKOZÁS

 

 


 

MACI CSOPORT : //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?PHPSESSID=p66kd37rjqif3dssnkhv235a10&pg=26811133&gid=2998146

VIRÁG CSOPORT: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=26802656&gid=2998144

PILLANGÓ CSOPORT: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=37368264&gid=2998139

SÜNI CSOPORT: //bokodiovi.gportal.hu/gindex.php?pg=37368266&gid=2998140


 

Még nincs hozzászólás.
 
Mai programunk!
2020. Október
HKSCPSV
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
<<   >>
 
Eseménynaptár
 
Partner oldalaink

Önkormányzatunk

Móra Ferenc Általános Iskola

 
Látogatóink
Indulás: 2008-04-07
 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS &#8226; Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe